Играта "Намери минерала"

Ваканционната игра "Намери минерала" на 12 април 2017 г.

Играта "Минерали и скали"

Ваканционната игра "Минерали и скали" на 11 април 2017 г.

Девети ваканционни игри в Националния музей "Земята и хората"

11 април, вторник, 11.00 ч.
Играта „Минерали и скали” позволява бързо и лесно да се разпознаят и научат имената на минералите. От кутия с размесени минерали децата ще събират еднаквите, върху които е изписана по една буква от името на минерала и ще го подреждат. Участниците ще могат да видят кратък филм от който ще разберат кои са основните групи скали и кои минерали ги съставят. След това ще търсят, като истински геолози, образци от най-разпространените скали, скрити из целия музей, за да ги подредят според начина им на образуване в изложба с етикети.

12 април, сряда, 11.00 часа
В играта „Намери минерала“ на участниците ще бъдат раздадени указания, с които да открият специално подбрани минерални образци от експозицията на музея, както и да отбележат техните находища.
Победителите ще получат като награда минерали, които ще залепят върху цветна карта на България на местата на техните находища.

Спомени от Зимните ваканционни игри

Мигове от Зимните ваканционни игри, уловени от Анна Ненкова, 5 клас, участник в Школата по геология и минералогия, доброволец в игрите.

4 февруари 2017
Дървото на живота - от Земята до хората

Доброволците Георги, Христо, Михаил, Константин, Анна, Огнян
Юлия с рисунката си, която спечели голямата награда - амонит.

5 февруари 2017
Открий съкровищата на ЗемятаПо-големите са двамата доброволци: Георги Праматаров и Цветелина Раденкова.


 


Лили говори за нефрита.
Крум и Калоян представят топаза.

Лили спечели голямата награда - друза планински кристал за представянето на минерала нефрит.