Школата по геология и минералогия през 2019/2020

Школата по геология и минералогия към Националния музей"Земята и хората", София дава основи по обща геология и минералогия на всички желаещи. Обединява знанията от училище в по-цялостна представа за връзките между процесите в заобикалящия ни свят от най-далечното минало до сега. Очертава перспективите за бъдещето.
  Школата е общодостъпна, без възрастови ограничения. Целева група са ученици над 3 клас с интерес към минералите, геоложките явления и историята на Земята.

  Програмата е двугодишна, веднъж седмично от октомври до юни, в събота от 14.00 до 15.30 часа.

  Информация и записване - на тел. 02/865-66-39
  или е-mail: zemyata.poznata.i.nepoznata@gmail.com

  ПРОГРАМА

  за 2019/2020 учебна година

  Школата по геология и минералогия

  към Националния музей „Земята и хората“, София

  19 октомври (събота) 14.00 ч. Тема 1. Науката геология
  26 октомври (събота) 14.00 ч. Тема 2. Форма, размери, физични свойства и строеж на Земята
  9 ноември (събота) 14.00 ч. Тема 3. Възраст на Земята. Химичен състав на Земята
  16 ноември (събота) 14.00 ч. Тема 4. Екзогенни процеси. Изветряне на скалите
  30 ноември (събота) 14.00 ч. Тема 5. Геоложка дейност на вятъра. Геоложка дейност на леда
  7 декември (събота) 14.00 ч. Тема 6. Геоложка дейност на повърхностно течащите води
  11 януари (събота) 14.00 ч. Тема 7. Геоложка дейност на подземните води. Карст
  18 януари (събота) 14.00 ч. Тема 8. Геоложка дейност на морските и океанските води
  25 януари (събота) 14.00 ч. Тема 9. Основни скалообразуващи минерали. Видове скали

  1 февруари (събота) 14.00 ч. Тема 10. Седиментни скали
  8 февруари (събота) 14.00 ч. Тема 11. Ендогенни процеси. Магматизъм

  15 февруари (събота) 14.00 ч. Тема 12. Вулканизъм
  22 февруари (събота) 14.00 ч. Тема 13. Магмени скали
  29 февруари (събота) 14.00 ч. Тема: 14. Метаморфизъм и метаморфни скали
  7 март (събота) 14.00 ч. Тема: 15. Тектонски движения на земната кора
  14 март (събота) 14.00 ч. Тема: 16. Структурни форми
  21 март (събота) 14.00 ч. Тема 17. Земетресения
  4 април (събота) 14.00 ч. Тема 18. Космично развитие на Земята. Хадей
  9 май (събота) 14.00 ч. Тема 19. Исторична геология. Архай и Протерозой
  16 май (събота) 14.00 ч. Тема 20. Исторична геология. Мезозой
  30 май (събота) 14.00 ч. Тема 21. Исторична геология. Неозой
  6 юни (събота) 14.00 ч. Тема 22. Геоложка екскурзия

  Играта "Намери минерала"

  Ваканционната игра "Намери минерала" на 12 април 2017 г.

  Играта "Минерали и скали"

  Ваканционната игра "Минерали и скали" на 11 април 2017 г.

  Девети ваканционни игри в Националния музей "Земята и хората"

  11 април, вторник, 11.00 ч.
  Играта „Минерали и скали” позволява бързо и лесно да се разпознаят и научат имената на минералите. От кутия с размесени минерали децата ще събират еднаквите, върху които е изписана по една буква от името на минерала и ще го подреждат. Участниците ще могат да видят кратък филм от който ще разберат кои са основните групи скали и кои минерали ги съставят. След това ще търсят, като истински геолози, образци от най-разпространените скали, скрити из целия музей, за да ги подредят според начина им на образуване в изложба с етикети.

  12 април, сряда, 11.00 часа
  В играта „Намери минерала“ на участниците ще бъдат раздадени указания, с които да открият специално подбрани минерални образци от експозицията на музея, както и да отбележат техните находища.
  Победителите ще получат като награда минерали, които ще залепят върху цветна карта на България на местата на техните находища.

  Спомени от Зимните ваканционни игри

  Мигове от Зимните ваканционни игри, уловени от Анна Ненкова, 5 клас, участник в Школата по геология и минералогия, доброволец в игрите.

  4 февруари 2017
  Дървото на живота - от Земята до хората

  Доброволците Георги, Христо, Михаил, Константин, Анна, Огнян
  Юлия с рисунката си, която спечели голямата награда - амонит.

  5 февруари 2017
  Открий съкровищата на Земята  По-големите са двамата доброволци: Георги Праматаров и Цветелина Раденкова.


   


  Лили говори за нефрита.
  Крум и Калоян представят топаза.

  Лили спечели голямата награда - друза планински кристал за представянето на минерала нефрит.